Toto je první část Perl tutoriálu.

V této části se naučíte instalovat Perl v Microsoft Windows and používat jej ve Windows, Linuxu nebo Macu.

Najdete zde návod jak nastavit své vývojové prostředí, nebo řečeno méně vzletnými slovy: který editor nebo IDE používat pro psaní Perlu?

Ukážeme si také standardní příklad "Hello World".

Windows

Pro Windows použijeme DWIM Perl. Je to balík, který obsahuje Perl kompilátor/interpret, Padre, the Perl IDE a množství modulů z CPANu.

Začněte návštěvou stránky DWIM Perl a stáhněte DWIM Perl for Windows.

Stažený exe soubor nainstalujte. Před tím než to uděláte se prosím ujistěte, že nemáte nainstalovaný jiný Perl.

Mohly by pracovat vedle sebe, to by ale vyžadovaly hlubší vysvětlení. Prozatím mějme v systému nainstalovanou jediinou verzi Perlu.

Linux

Většina moderních distribucí Linuxu už obsahuje novější verzi Perlu. Prozatím se s ní spokojíme. Jako editor můžete nainstalovat Padre - pro většinu distribucí Linuxu jsou k dispozici ofociální balíčky. Nebo můžete použít libovolný textový editor. Pokud znáte vim nebo Emacs, můžete jej použít. Jinak by mohl být dobrým jednoduchým editorem Gedit.

Apple

Domnívám se, že pro Macy také existuje Perl, který můžete nainstalovat standardní cestou.

Editor a IDE

I když doporučuji používat Padre ID pro psaní Perlu, není to nezbytné. V další části uvedu několik editorů a IDE které můžete pro programování v Perlu použít. I v případě, že budete používat jiný editor, uivatelům Windows doporučuji nainstalovat zmíněný DWIM Perl.

Obsahuje mnoho rozšiřujících balíčků, takže vám ušetří v budoucnu hodně času.

Video

Pokud dáváte přednost videu, můžete se podívat na moje Hello world with Perl. V tom případě by vás mohlo zajímat také Beginner Perl Maven video course.

První program

Váš první program bude vypadat takto:

use 5.010;
use strict;
use warnings;

say "Hello World";

Vysvětleme si ho krok za krokem.

Hello world

Když nainstalujete DWIM Perl, kliknutím na "Start -> All programs -> DWIM Perl -> Padre" spustíte editor s prázdným souborem.

Napište

print "Hello World\n";

Všimněte si, že se příkazy v perlu ukončují středníkem ;. \n představuje novou řádku. Řetězce se uzavírají do uvozovek ". Funkce print píše na obrazovku. Když se program spustí, vypíše na obrazovku text a na konec přidá novou řádku.

Uložte soubor jako hello.pl a spusťte jej pomocí "Run -> Run Script". Otevře se zvláštní okno s výstupem programu.

To je vše, právě jste napsali svůj první perl skript.

Pojďme jej trochu rozšířit.

Perl na příkazové řádce pro ne-Padre uživatele.

Pokud nepoužíváte Padre nebo žádné z dalších IDE, nebudete moci spustit váš skript přímo z editoru. Tedy ne bez dalšího nastavení. Budte muset otevřít shell (nebo cmd ve Windows), přepnout se do adresáře, kam jste umístili soubor hello.pl a napsat:

perl hello.pl

Takto můžete spouštět váš skript s příkazové řádky.

say() namísto print()

Pojďme náš jednořádkový Perl skript trochu rozšířit:

Ze všeho nejdřív určeme, jakou minimální verzi Perlu bychom rádi použili:

use 5.010;
print "Hello World\n";

Teď můžete skript znovu spustit pomocí menu "Run -> Run Script" nebo pomocí klávesové zkratky F5. Soubor se tím automaticky uloží.

Obecně je dobrým zvykem určovat, jakou minimální verzi perlu váš kód vyžaduje.

V našem případě díky tomu také získáme několik nových vlastností včetně klíčového slova say. say je jako print, jen je kratší a automaticky přidává na konec nový řádek.

Můžete váš kód změnit takto:

use 5.010;
say "Hello World";

Zaměnili jsme print za say a odstranili \n na konci řetězce.

Instalace, kterou používáte je pravděpodobně verze 5.12.3 nebo 5.14. Většina moderních distribucí Linuxu obsahuje verzi 5.10 nebo novější.

Starší verze perlu se ale naneštěstí stále používají. Nebudete s nimi moci použít klíčové slovo say() a další pčíklady možná budou vyžadovat nějaké úpravy. Když budu používat vlastnosti vyžadující verzi 5.10, upozorním na ně.

Záchranná síť

Navíc bych v každém skriptu důrazně doporučil pár dalších úprav chování Perlu. Proto přidáme 2 takzvaná pragmata, která jsou velmi podobná přepínačům kompilátoru v jiných jazycích.

use 5.010;
use strict;
use warnings;

say "Hello World";

Klíčové slovo use říká perlu aby nahrál a aktivoval jednotlivá pragmata.

strict a warnings vám pomohou odhalit některé běžné chyby v kódu, nebo dokonce zabrání jejich vzniku. Jsou velmi užitečné.

Vstup dat

V dalším kroku se dotážem uživatelky na jméno a zobrazíme jej v odpovědi.

use 5.010;
use strict;
use warnings;

say "Jak se jmenuješ? ";
my $jmeno = <STDIN>;
say "Ahoj $jmeno, jak se máš?";

$jmeno je tzv. skalární proměnná.

Proměnné se deklarují pomocí klíčového slova my. (Ve skutečnosti je to jeden požadavků, které přidává strict.)

Skalární proměnné vždy začínají znakem $. <STDIN> je nástroj pro čtení řádky textu z klávesnice.

Zapište kód do souboru a spusťte jej pomocí F5.

Skript se dotáže na vaše jméno. Napište své jméno a stiskněte ENTER. Tím dáte perlu najevo, že jste se zápisem jména hotovi.

Všimněte si, že výpis je trochu rozbitý: čárka za jménem se objeví na nové řádce. Důvodem je ENTER, který jste stiskli po zadání jména. Ten se zapíše do proměnné $name společně se jménem.

Jak se zbavit konce řádky

use 5.010;
use strict;
use warnings;

say "Jak se jmenuješ? ";
my $jmeno = <STDIN>;
chomp $jmeno;
say "Ahoj $jmeno, jak se máš?";

Odstranění konce řádky je v Perlu tak běžný krok, že pro něj existuje speciální funkce chomp. Ta z řetězce konec řádky odstraní.

Shrnutí

V každém skriptu, který napíšete byste měli vždy jako první dva příkazy použít use strict; a use warnings;. Velmi se také doporučuje přidat use 5.010;.

Cvičení

Slíbil jsem cvičení.

Vyzkoušejte následující skript:

use strict;
use warnings;
use 5.010;

say "Hello ";
say "World";

Slova se nevypsala na jeden řádek.. Proč? Jak to opravit?

Cvičení 2

Napište skript, který se uživatele dotáže na dvě čísla, jedno po druhém. Pak vypíše součet zadaných čísel.

Co dál?

Další část tutoriálu je o editorech, IDE a vývojovém prostředí pro Perl.